mascottes

Gezinsbond Geel

Disclaimer

De Gezinsbond vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy te respecteren.
Op de website van de Gezinsbond worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de Gezinsbond vzw - Troonstraat 125, 1050 Brussel. Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te informeren over onze activiteiten. De verzamelde gegevens kunnen uitsluitend doorgegeven worden aan partners van de Gezinsbond om je op de hoogte te houden van voordelen die kaderen in onze dienstverlening.
Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. Je beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot jouw gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van jouw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.
De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.
Op de website van de Gezinsbond worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van jouw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen jouw pc en de website van de Gezinsbond.
Je kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of je browser zo instellen dat je een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer wordt opgeslagen.
Je erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website (tekst, software, muziek, foto's, grafische elementen of eender welk ander materiaal op de site) die jou wordt aangeboden, wettelijk beschermd wordt o.m. door het auteursrecht.
Je erkent en aanvaardt dat je de inhoud van de website van de Gezinsbond enkel mag gebruiken mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gezinsbond en dat je de inhoud ervan niet mag kopiƫren, verspreiden of verdelen of wijzigen of publiceren of verkopen of delen van de Internetsite gebruiken zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gezinsbond. De benamingen, logo's en merken die op deze website voorkomen, onder andere het logo en de naam Gezinsbond, zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze benamingen, logo's en merken te gebruiken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Gezinsbond.
Bij elke communicatie over een actie van de Gezinsbond, waarbij gebruikgemaakt wordt van e-mailadressen van leden, krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor deze specifieke communicatie.